dimarts, 29 de març de 2011

CURSAR PQPI EL CURS 2011/2012

PREINSCRIPCIÓ:
DEL 9 AL 20 DE MAIG AL PTT

Tots els que us voleu inscriure al PQPI el proper curs heu de saber que entrareu per ordre segons la puntuació obtinguda.Mireu com es calculen els punts que tindreu:

·
· Quan el domicili de l’alumne o l’alumna és dins l’àrea d’influència 2 del centre però no en la seva
àrea d’influència 1: 15 punts
· Quan l’alumne o l’alumna no compleix 21 anys o més durant l’any 2011: 30 punts
· Quan l’alumne o l’alumna no ha cursat un PQPI en els darrers dos cursos: 20 punts
· Per cada curs escolaritzat a l’educació secundària obligatòria: 5 punts
· Per la qualificació mitjana dels dos darrers nivells cursats a l’educació secundària obligatòria dels
quals ja es disposa d’avaluació final: tants punts com la qualificació mitjana, calculada amb 2
decimals
· Pel resultat de l’entrevista: 0,10 o 20 punts
Quan el domicili de l’alumne o l’alumna és dins l’àrea d’influència 1 del centre: 30 punts

divendres, 11 de març de 2011

dimecres, 9 de març de 2011

LES PREPOSICIONS

Molts teniu confusions i és ben fàcil: són la part de l'oració que relaciona diferents paraules.
Si les llegiu ho entendreu ràpidament:
  •  a, amb, de, en, per, per a, cap, contra, devers, entre, envers, fins, malgrat, però, segons, sense, ultra, vers , cap a, des de, fins a
Vaig a Barcelona                        Ho vull per aprovar     
                           Et veig però no et sento

Proveu d'escriure una oració amb cada preposició i us serà més fàcil recordar-ho

EXERCICI DE LLENGUA DE LA PROVA D'ACCÉS

Escriu un sinònim de cada paraula:
VIVIA, TRAGINAVA, APAREIXIA, EXIGIEN

EXERCICI 1 DE MATEMÀTIQUES. Va sortir a la prova d'accés del 2010

PROVEU DE RESOLDRE'L A CASA.
 Podeu escriure la resposta a comentaris o fer consultes. També hi trobareu la sol·lució
Podeu fer servir calculadora, com a la prova d'accés

1. Volem enrajolar el terra d’un menjador de 20 m2 de superfície amb unes rajoles quadrades de 50 cm de costat que costen 18 €/m2.


a) Quantes rajoles necessitem per a enrajolar una superfície d’un metre quadrat?
b) Quantes rajoles necessitem per a enrajolar tot el menjador?
c) Quin cost té enrajolar tot el menjador?